Nadisa van de OudeMolen WS, mare 2013

pedigree

 

    Diamant de Semilly
  Kalaska de Semilly  
Jamal vd Heffinck   Normandy Night
    Cassini II
  Casilla vd Heffinck  
    Tarmine
    Caretino
  Cooper vd Heffinck  
    Erle
Iepke d'Or   Stew Boy xx
 

Ellekepon

 
    Riquette d'Elsendam

sport results

Na een opleiding als springpaard en resultaten op 1.10m niveau is Nadisa door mij omgeschoold als dressuurpaard. Ik kocht haar als veulen en ze liet van jongs af aan al veel aanleg voor de dressuur zien.

 

Als springpaard bleek ze te scherp te zijn en te gevoelig voor geluiden als vallende balken (door andere paarden), wat haar zenuwachtig maakte. Ze voelt zich onder het dressuurzadel veel comfortabeler en komt dan veel beter tot haar recht met 70%+ scores.

 

Op de wedstrijden heeft ze de meeste dressuurproeven weten te winnen en is de jury telkens enthousiast over haar basisgangen, mooie zelfhouding en goede beentechniek.

 

Ik ben er van overtuigd dat Nadisa het in zich heeft om ver te komen in de dressuursport, echter wil ik me meer focussen op mijn springpaarden. Ben jij een rustige ruiter met veel gevoel, dan weet ik zeker dat de match snel gemaakt is!

 

December 2018: Kringkampioen L2

Februari 2019: Debuut M1 met 198 punten
Thuis al getraind op Z1/Z2 niveau (!!!)

 

Van harte welkom om Nadisa uit te proberen!

 

Price range: 15.000 - 20.000 euro

Clean X-rays / perfectly sound horse

 

After training as a jumping horse and results at 1.10m level, Nadisa has been schooled as a dressage horse. I bought her as a foal and from a young age she showed a lot of talent for dressage.

 

As a showjumping horse she was a bit too sharp and too sensitive to sounds like falling poles (by other horses), which made her nervous. She feels much more comfortable under the dressage saddle and she is very successful at dressage shows with 70%+ scores.

 

At the competitions she has won most dressage tests and the jury is always enthusiastic about her basic walks, nice self-carriage and good leg techniqu. 

 

I am convinced that Nadisa has a big future in dressage, but I want to focus more on my jumping horses. Are you a quiet rider with a lot of feeling, then I know for sure that the match is made quickly!

 

Welcome to try Nadisa!

 

videos